Biblioteca social d'Albaida

Aquesta biblioteca neix com a continuació de projectes anteriors, per lo que conta amb un gran número de llibres, pasquins i material audiovisual on predominen els de contingut polític i social, especialment els de l’àmbit llibertari. És un projecte de formació col·lectiva on es realitzen debats, presentacions de llibres, etc. i que pretén seguir ampliant el seu arxiu per posar-lo a l’abast de la gent.

Numero cuenta: 

ES7820456032160000115165

Provincia: 

Apoyado en año: