ACO

L'ACO (Acció Catòlica Obrera) va néixer a Barcelona, l'any 1953, seguint la tradició de la JOC. Avui, moltes de les persones que la formen, provenen de la JOC, però d'altres han arribat a l'ACO per la invitació d'algun company o companya, o a través de les parròquies o d'altres moviments.

Provincia: 

Apoyado en año: